Статут Євроклубу   «Євро.ua» 

1.Шкільний Євроклуб «Євро.ua» 

Шкільний Євроклуб є навчально-прсвітницькою молодіжною організацією, що ставить собі за мету поширення знань про Європу, ознайомлення громадськості з країнами Євросоюзу, їх історією, культурою, традиціями, святами, державним ладом, економікою, політичним життям і т. д.

Шкільний клуб повинен поширювати загальнолюдські цінності та виховувати в учнів демократичний та толерантний світогляд, розвивати і допомагати самореалізації особистості,відкривати таланти у кожній дитині.

2.Вибори та засідання.

Вибори (посадові) відбуваються шляхом відкритого голосування під час засідань.  Голосувати мають право всі присутні, незалежно ві будь-чких ознак та вподобань. Засідання шкільного Євроклубу відбуваються раз на тиждень у визначений час у визначеному місці на території школи (штабі Євроклубу)

3. Керуючий склад.

3.1 Керуючий склад шкільного Євроклубу складається з координатора, президента шкільного Євроклубу, віце- призедента , секретарів, редакторів і т.д.

3.2. Особи, зазначені в п.3.1.виконують доручення адміністрації школи, координаторів, президента, віце-президента, кооперують між собою.

4. Президент Євроклубу

4.1 Президент Євроклубу обирається раз на рік постійними членами Євроклубу під час чергових засідань.

4.2Президент Євроклубу є його представником на всіх позакласних заходах, відповідальний за дії членів Євроклубу під час візитів до інших євроклубів району та області. Президент має бути обізнаним у питаннях, описаних в п.1.1. Статуту Євроклубу, розумітися у правових питаннях, що розглядаються в Євросоюзі. Президент має бути організованим, відповідальним, ініціативним, дисциплінованим, інтелігентним у спілкуванні з членами Євроклубу та іншими особами

4.3 . Президент Євроклубу може бути усунений з посади за власним бажанням (окрім напружених періодів) або примусово (за регулярні прогули, уникнення своїх обов'язків, недостойну поведінку, створення негативної репутації Євроклубу і т.д.).

5. Символіка

5.1 Символіка шкільного Євроклубу включає герб, девіз і гімн, схвалені членами Євроклубу

5.2 Символіка Євроклубу є його постійним та невідминним атрибутом

5.3 Будь які зміни допускаються лише при обставинах, коли символіка втратила свій зміст або застаріла.

6. Зміни в Статуті Євроклубу

6.1 Зміни до Статуту можуть бути внесені в будь – якій момент за згодою членів Євроклубу.

7.Членство в клубі

7.1 Членами шкільного Євроклубу можуть бути бажаючі вчителі та учні школи, яким виповнилося 14 років.